تمامی دانش‌آموزانی که در این کلاس شرکت می‌کنند باید به این قواعد پایبند باشند:
من تنها با یک حساب کاربری شخصی ثبت نام کرده‌ام.
تمامی تکالیف درسی و پاسخی که به امتحانات داده می‌شود توسط شخص من تهیه شده است. (تکالیفی که به شکل جمعی انجام می‌شوند، استثنا هستند.)
پاسخ سئوالات امتحان‌ و دیگر تکالیف درسی، چه آن‌ها که توسط من تهیه شده و چه آن‌هایی را که استاد فراهم کرده، در اختیار شخصی دیگر قرار نخواهم داد.
هرگز در فعالیتی که به منزله تقلب تلقی شود، شرکت نخواهم کرد.

با این اصول اخلاقی موافقم