به چه زبانی مسائل مربوط به دگرباشی جنسی را در رسانه‌ها بیان کنیم؟ از چه مفهوم‌هایی بهره بریم؟ مگر زبان فارسی در این زمینه کمبود دارد که لازم شده است به عنوان روزنامه‌نگار یا مخاطب رسانه‌ در این باره آموزش ببینیم؟

در گستره تاریخ زبان فارسی تبیین موضوع‌هایی که به همجنس‌گرایی برمی‌گردد، نمود بارزی دارد. هویت‌ها و دسته‌بندی‌های زبانی برای توضیح روابط جنسی همجنس با همجنس با کلمات امروزی تفاوت داشته، اما وجود گوناگونی روابط جنسی همجنس با همجنس در زبان فارسی تاریخ‌نگاری شده است.

در ۱۰۰ سال گذشته، بر زمینه فراگیری خواست آزادی فردی و گروهی و تحقق نسبی آن، و زیر تأثیر جنبش‌های مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی در آمریکا و اروپا، روابط همجنس با همجنس و توضیح افراد در مورد گرایش جنسی و جنسیتشان جنبه‌ای هویتی یافته است. اندیشه و بحث در حوزه نظریه فراهنجاری جنسی به نقد گفتارهای محافظه‌کار رایج پرداخته و به مفاهیم تازه‌ای شکل داده‌اند که بعضا باز مورد نقد قرار گرفته‌اند. گوشه‌هایی از این اندیشه‌ورزی‌ و مفهوم‌پردازی‌ها به زبان فارسی نیز ترجمه شده‌اند. اما بر سر کلیت مفاهیم، تعاریف و واژه‌ها در رسانه‌های فارسی‌زبان و همچنین بین خود کنشگران حوزه حقوق دگرباشان جنسی اختلاف وجود دارد.

lgbt-webinar

وبینار

نازلی کاموری، پژوهشگر و نویسنده حوزه سکس، جنسیت و گرایش جنسی، در وبیناری در “زمانه” به موضوع زبان و نحوه پوشش مسائل دگرباشان جنسی در رسانه‌ها می‌‌پردازد. انجام پژوهش‌های مرتبط با این این وبینار از حمایت “کمسیون حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا” برخوردار بوده است.

محور وبینار نازلی کاموری نقد زبان است، زبانی که در آن به مسائل مربوط به همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها اشاره می‌شود. هدف وبینار این است که شرکت‌کنندگان نسبت به تبعیض و خشونت آشکار و پنهان در زبان حساس شوند و در جهت استفاده آگاهانه زبان گام بردارند، استفاده‌ای دموکراتیک و آمیخته با احترام و برشناسی حق دیگری در دیگر بودن‌‌‌اش. وبینار در همین رابطه ، همجنس‌گرا‌هراسی و تراجنسیتی‌هراسی را موضوع بحث قرار می‌دهد.

وبینار در روز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳ (۲۶ اوت ۲۰۱۴) در ساعت هفت و نیم غروب به وقت تهران (۱۷ به وقت اروپای مرکزی) برگزار می‌شود.

شما می‌توانید از طریق اینترنت در آن حضور زنده داشته باشید، آن هم از طریق این صفحه در سایت رادیو زمانه.

شما همچنین می‌توانید پرسش‌های خود را برای طرح در وبینار با ما در میان بگذارید، از طریق فیس‌بوک و از طریق این ایمیل:

webinar@radiozamaneh.com

نازلی کاموری، در بخش پایانی وبینار به پرسش‌های دریافت‌ شده پاسخ می‌دهد.