در این ویدیو آموزشی که ششمین ویدیو از سری ویدیوهای آموزش کارتون مطبوعاتی است به موضوع کارتون مطبوعاتی مستقل خواهیم پرداخت.


سایر موضوعات آموزشی در مورد کارتون مطبوعاتی را در این لینک می‌توانید ببینید.