در این ویدیو به موضوع کارتون مطبوعاتی و موضوعات جهانی خواهیم پرداخت.

سایر موضوعات آموزشی در مورد کارتون مطبوعاتی را در این لینک می‌توانید ببینید.