دراین ویدیوی آموزشی با زمینه‌های عملی کارتون مطبوعاتی آشنا خواهیم شد ودرباره نشانه‌ها و موضوعات جهانی و منطقه‌ای به بحث خواهیم پرداخت.

سایر موضوعات آموزشی در مورد کارتون مطبوعاتی را در این لینک می‌توانید ببینید.