چالش های حقوق بشر معاصر

هدف از ارائه‌ی این درس‌گفتارها، بیش‌تر معرفی و درگیرسازی روزنامه‌نگاران یا شهروند-خبرنگارانِ فارسی‌زبان است با برخی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حقوق بشری کنونی در جامعه‌ی ایران.

معمولاً روزنامه‌نگارانی که در حوزه‌ی مسائل سیاسی-اجتماعی ایران کار می‌کنند؛ به طور دائم با موضوع‌های «حقوق بشری» در گیرند. ارتقای سطح آگاهی‌های آنان از مبانی حقوق بشر، به کار گیری صحیح‌تر اصطلاح‌ها و مفاهیم، آشنا کردن دانش‌جویان با اسناد بین‌المللی و درنهایت،  درگیر شدن با اصلی‌ترین «چالش‌های حقوق بشری معاصر»، محور اصلی طرح این درس‌گفتارها است.

روشن است که تنها «روزنامه‌نگاران»، هم مخاطبان این درس‌گفتارها نیستند؛ تمامی شهروندانی که مایلند درک دقیق‌تری از «مفاهیم حقوق بشر و گستره‌ی آن» داشته باشند؛ می‌توانند از این دوره استفاده کنند.

این دوره توسط بهنام دارایی‌زاده، وکیل، روزنامه‌نگار و کارشناس حقوق بشر ارائه خواهد شد.

 این کلاس از تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۳ آغاز شد و در تاریخ ۱۴ امرداد ۱۳۹۳ به پایان رسید.