بازل شهری کوچک و زیبا در سویس است که حدود ۲۸۰ هزار نفر جمعیت دارد. ۳۰ درصد از جمعیت این شهر را خارجی ها تشکیل می دهند. دکتر یکی از داروخانه های این شهر که خود را شهروند جهان می داند، در سردر وردی داروخانه، خوش آمدگویی را به بیش از ۳۰ زبان نوشته است. او با این کار قصد دارد ادای احترام خود را به خارجی ها و تمام شهروندان جهان نشان دهد.

این ویدیو نمونه‌ی کار آقای مجید نوری از شرکت‌کنندگان در کلاس اموزش آنلاین آکادمی زمانه با عنوان «برنامه‌سازی ویدیویی» است.