پیچ و مهره حکایت زندگی بسیاری از آدم‌هاست. گاهی می‌دانیم که در رابطه‌ای قرار گرفته‌ایم که با خواست‌ها و شخصیت ما تناقض دارد اما باز ادامه می‌دهیم. تا جای که با روحی خسته و زخم خورده به بن‌بست می‌رسیم حقیقت تلخی است اما باید پذیرفت.

این ویدیو یکی از نمونه کارهای کلاس برنامه‌سازی ویدیویی است که توسط مجید نوری ساخته شده است.