Human

ساکن اراک، ایرانشهر، بندرعباس، اهواز، مشهد، فرانسه و اسپانیا بوده‌ام. در حال حاضر در هلند زندگی می‌کنم.

در دانشگاه مشهد ریاضى کاربردى خوانده‌ام. سال سوم دانشگاه ایران را ترک کردم.

پس از آن در دانشگاه صنعتى دِلفت در هلند و دانشگاه پُلى‌تکنیک والنسیا در اسپانیا معمارى خواندم. هم‌زمان عکاسى و انیمیشن‌سازی را هم شروع کردم. بعد از اتمام دوران دانشگاه معلم شدم و مدتى به تدریس پرداختم. پس از آن، مسئول استودیو در رادیو زمانه شدم. در رادیو زمانه برنامه‌سازى رادیویی را یادگرفتم و سرى مجموعه «مسافر» را ساختم. هم‌زمان کار عکاسی و فیلمبرداری را دنبال کردم. در حال حاضر مصاحبه مى‌کنم، گزارش تهیه مى‌کنم و مى‌نویسم.

مسافر هستم؛ معمولا با دوچرخه سفر مى‌کنم و رکاب می‌زنم. هرچند هنوز ١٠٠ کشور را ندیده‌ام، اما از مرز ۶٠ تا گذشته‌ام.