«دانشگاه مردم» پروژه‌ای به قصد همگانی کردن آموزش است و که در هفته آخر اکتبر، اولین درسگفتار از سلسله درسگفتارهای خود را با سخنرانی سعید پیوندی٬ جامعه شناس در دانشگاه آمستردام برگزار کرد. اولین درسگفتار حول موضوع « آموزش و دین: نسل جوان و تجربه اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران» توسط پیوندی٬ جامعه شناس و متخصص امور تربیتی٬ در چهار بخش ارائه شد.

دانشگاه مردم کار خود را با یک فاز آزمایشی شروع کرده است. هدف کلی این پروژه ارائه مجموعه‌ای از درسگفتارها به‌صورت عمومی است. این هدف از دو طریق متحقق می گردد: شرکت در جلسات زنده و همچنین تهیه و تدوین ویدئو از تک تک درسگفتارها که در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

علیرضا کاظمی، مدیربرنامه دانشگاه مردم در گفت‌وگو با زمانه در پاسخ به چرایی راه‌اندازی دانشگاه مردم گفت: تعداد بسیاری از اندیشه‌ورزان، اساتید و پژوهشگران ایرانی در سراسر دنیا٬ در تلاش‌های عظیم علمی مشارکت دارند. مباحث دانشگاهی و پژوهش‌های بسیاری که در دانشگاه‌ها انجام می شوند٬ مباحث مهم و ارزشمندی هستند که می توانند نه تنها در چهاردیواری دانشگاه ها برای دانشجویان پذیرفته شده٬ بلکه برای تمام افراد جامعه مفید باشند. همواره افرادی هستند در کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل نمی کنند. پس باید فضایی به وجود آورد تا بتوان این مباحث را هم در فرم شایسته و هم با محتوای مناسب به میان مردم برد.

کاظمی افزود: اگر رشد و پیشرفت یک جامعه را پیش فرض در نظر بگیریم٬ قشر اقلیتیِ نخبگان جامعه که با مباحث و علوم مهم روز در ارتباطند٬ به تنهایی توان ایجاد تحول و پیشرفت جامعه را نخواهند داشت. بنابراین بسیار اهمیت دارد که این مباحث را هر چه بیشتر برای همگان عمومی و قابل دسترس کرد. انتخاب این اسم نیز ناشی از همین برداشت است: دانشگاهی برای مردم.

در این مجموعه درسگفتارها می‌توانند پژوهش در تمامی رشته‌ها و موضوعات مطرح شوند٬ همچون مباحث علوم انسانی و اجتماعی٬علوم تجربی و علوم دقیقه. همچنین دانشگاه مردم موضوعات روز یا موضوعاتی که نیاز است در دراز مدت مورد توجه قرار بگیرند و یا حتی موضوعاتی که صرفا می توانند برای جامعه جالب باشند و به درک و دانش افراد بیافزایند را پوشش خواهد داد. این موضوعات می توانند جهانی باشند یا منطقه‌ای و یا به طور خاص به ایران بپردازند.

این پروژه در هلند آغاز شده است و در حال حاضر با پشتیبانی محدود بخش خاورمیانه دانشگاه آمستردام٬ انیستیتوی علوم انسانی و اجتماعی: ایران آکادمیا و رادیو زمانه، بخشی از هزینه‌های این پروژه در سال ۲۰۱۵ پوشش داده شده است.

درسگفتارهای دانشگاه مردم در وبسایت دانشگاه مردم، صفحه فیسبوک دانشگاه مردم و نیز در آکادمی زمانه منتشر خواهند شد. اولین درسگفتار که به موضوع « آموزش و دین: نسل جوان و تجربه اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران» می‌پرازد:

ویدئوی درسگفتار دوم:

ویدئوی درسگفتار سوم:

بخش چهارم – نسل جوان نظام آموزشی را چگونه زندگی می کند؟:

دکتر محمد مالجو در این مجموعه درسگفتارهای کوتاه با شناسایی شش حلقه‌ی کلیدی در زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران و صورتبندی شش منازعه‌ی کلیدی در صحنه‌ی اقتصاد سیاسی ایران و واکاوی شش بحران کلیدی حاصله در جامعه‌ی ایران نشان خواهد داد که تعمیق مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری به موازات تضعیف تولید سرمایه‌دارانه چگونه بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران را فراهم می‌سازد.

اقتصاد سیاسی ایران، ساز و کارها و چشم اندازها – بخش اول:

اقصاد سیاسی ایران ساز و کارها و چشم اندازها – بخش دوم:

اقصاد سیاسی ایران ساز و کارها و چشم اندازها – بخش سوم:

اقصاد سیاسی ایران ساز و کارها و چشم اندازها – بخش چهارم:

اقصاد سیاسی ایران ساز و کارها و چشم اندازها – بخش پنجم:

آیا این تصویر برای شما آشناست؟ شاید شما یکی از افراد در این تصویر یا یکی از مشارکت کننده ها در کنش های جمعی تاثیرگذار سیاسی اجتماعی دهه های اخیر ایران باشید. چه سهمی از پدیدآمدن این تصویر یا اعتراضاتِ سیاسیِ مشابه متعلق به مردم و مشارکت کنندگان است، چه سهمی به احزاب تعلق دارد؟ نقش شبکه های اجتماعی در این میان چیست؟ تسهیل کننده اند یا مانع؟ چه ارتباطی بین انتخابات و اعتراضات خیابانی است؟ آیا این دو، راه های جداگانه برای تاثیرگذاری سیاسی هستند؟ این پرسشها را در سلسله درسگفتارهایی با علی هنری، پژوهشگر جنبشهای اجتماعی پی می گیریم.

علی هنری در این مجموعه درسگفتارهای کوتاه با مرور چارچوب تحلیلی ای که پدیده های اجتماعی را در ارتباط با کنش ها و فرهنگ افراد و سازمان ها (در سطوح خرد و میانی) می بیند، به توضیح برخی مباحث مهم حوزه جنبش های اجتماعی در ایران می پردازد. ابتدا رابطه جنبش های اجتماعی و احزاب و چگونگی بسیج سیاسی بحث و از این رهگذر نقش و جایگاه شبکه های اجتماعی در مشارکت سیاسی بررسی می شود. بدنبال آن تاثیر متقابل جنبش های اجتماعی و انتخابات با مرور تحولات پیرامون دو انتخابات ریاست جمهوری پیشین و با نگاهی به انتخابات مجلس پیش رو تبیین می شود.

جنبشهای اجتماعی را چگونه تحلیل کنیم؟ بخش اول:

رابطه سازمان های سیاسی و اعتراض های مردمی چگونه است؟ بخش دوم:

شبکه های اجتماعی در بسیج سیاسی تسهیل کننده اند یا مانع؟ بخش سوم:

جنبشهای اجتماعی و انتخابات چگونه بر هم اثر می گذارند؟ بخش چهارم:

رابطه انتخابات با دموکراسی و استبداد چیست؟ اگرچه انتخابات بعنوان یکی از ارکان مهم دموکراسی محسوب می شود، اما در تئوری و عمل می توان شاهد «انتخابات بدون دموکراسی» و «دموکراسی بدون انتخابات» بود.وجود سیستم های متفاوت انتخاباتی و مدلهای مختلف دموکراسی، رابطه متقابل انتخابات و دموکراسی را چند وجهی و پیچیده می سازد. در این درس گفتارهای کوتاه، شرایط و سیستمهای مختلف انتخابات، ویژگیها و مدلهای مختلف دموکراسی، و رابطه متقابل این دو به طور مختصر مورد بحث قرار می گیرد. همچنین با طرح بحث درباره کاربرد انتخابات در نظام های سیاسی غیر دموکراتیک، به بررسی نقش و جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی می پردازیم.

عمار ملکی استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند است. او کارشناسی ارشد رشته سیاستگزاری عمومی را در دانشگاه دلفت و دکترای علوم سیاسی را در دانشگاه تیلبرگ با کسب درجه ممتاز تحصیل کرد. مطالعات میان فرهنگی و مدلهای دموکراسی حوزه تخصصی و پژوهشی اوست و در این دو حوزه از وی چندین مقاله در ژورنالهای بین المللی به چاپ رسیده است. یکی دیگر از موضوعات مورد علاقه وی مبحث مبارزات مدنی است که در این زمینه کتابی با عنوان «از نافرمانی مدنی تا بدفرمانی مدنی» از وی منتشر شده است. ملکی همچنین تحلیلگر حوزه سیاست در ایران است و از وی مقالات و مصاحبه های فراوانی در رسانه های فارسی زبان منتشر شده است.

دموکراسی چیست و چگونه می توان آن را اندازه گیری کرد؟ بخش اول:

شرایط انتخابات دموکراتیک و انواع نظامهای انتخاباتی کدامند؟ بخش دوم:

تاثیر نظامهای مختلف انتخاباتی بر دموکراسی چیست؟ بخش سوم:

حکومتهای استبدادی چه نیازی به انتخابات دارند؟ بخش چهارم: