هدف این دوره ارتقای سطح نوشتاری دانشجویان و آماده کردن آنها برای نگارش حرفه ای روزنامه نگاریست، نگارشی که درآن بیشترین میزان اطلاعات به شکلی خلاصه و مفید ارائه شود. کارآموزان همچنین در زمینه چگونگی پژوهش و ساختار اطلاعات آموزش میبینند. نیمه دوم این دوره بر پیشرفت زبان و ویراستاری متن متمرکز خواهد بود.

دوره روزنامه‌نگاری آن‌‌لاین به دو دوره مقدماتی و پیشرفته تقسیم می‌شود. هر یک از این دو دوره شش هفته طول می‌کشند. در دوره مقدماتی دانشجویان نمی‌بایست واجد شرایط خاصی باشند. آنها در این کلاس‌ها با مبانی روزنامه‌نگاری آن‌لاین آشنا می‌شوند و در پایان دوره می‌توانند خبر و گزارش‌های خبری مطابق با استانداردهای روزنامه‌نگاری آن‌لاین بنویسند. آنهایی که دوره مقدماتی را با موفقیت پشت سر بگذارند، به دوره پیشرفته راه پیدا می‌کنند و در آنجا می‌توانند دانش روزنامه‌نکاری‌شان را گسترش دهند و با تکنیک‌های پیچیده‌تری مانند ساختار گزارش‌های خبری – تحلیلی و همچنین با تکنیک مصاحبه و چگونگی طبقه‌بندی اطلاعات آشنا شوند. دوره پیشرفته هم شش هفته طول می‌کشد.
هر هفته مربیان در ویبنارهایی به پرسش‌های دانشجویان پاسخ می‌دهند و انتظار می‌رود که آنها آموخته‌ها و تکالیفشان را در سایت تریبون زمانه انجام دهند. افزون بر بحث‌هایی که در کلاس‌ها درمی‌گیرد، در سایت تریبون هم امکان بحث و گفت‌و‌گو درباره تکالیفی که دانشجویان انجام داده‌اند وجود دارد.

قسمت ١ -دور ١-
این دوره پایان یافته است. اسم نویسی دیگر ممکن نیست!

قسمت ٢  -دور ١-
این دوره پایان یافته است. اسم نویسی دیگر ممکن نیست!

قسمت ١ -دور ٢-
اساتید:
  حسین نوش آذر
شروع دوره قسمت ١  -دور ٢-: ١٨ دی ١٣٩٢ (٨ ژانویه ٢٠١۴)
آخرین مهلت ثبت نام قسمت ١  -دور ٢-: ١۴ دی ١٣٩٢ (۴ ژانویه ٢٠١۴)
مدت زمان دوره: ۶ هفته
نام نویسی قسمت ١  -دور ٢-: از ٢٠ آذر ١٣٩٢ (١١ دسامبر ٢٠١٣)
قسمت ٢ دوره -دور ٢-
اساتید:
سپیده شایان مهر
شروع دوره قسمت ٢  -دور ٢-: ۶ فروردین ١٣٩٣ (٢۶ مارس ٢٠١۴)
آخرین مهلت ثبت نام قسمت ٢  -دور ٢-: ٢ فروردین ١٣٩٣ (٢٢ مارس ٢٠١۴)
مدت زمان دوره: ۶ هفته
نام نویسی قسمت ٢  -دور ٢-: از ١٠ اسفند ١٣٩٢ (١ مارس ٢٠١۴)