در تهران به دنیا آمدم و پس از تحصیل در رشته هنرهای تجسمی کار خود را به عنوان کارتونیست  و تصویر ساز با نشریات ایرانی و اروپایی آغاز نمودم. با بیش از ٧ نشریه بین المللی همکاری دارم و عضو سندیکای جهانی کارتون, فدراسیون جهانی کارتون و نت ورک کارتون برلین و هلند میباشم.

از سال ٢٠١٣ افتخار همکاری با رادیو زمانه را دارم.