دانشجویان در این دوره آموزش نظری و عملی، کار ساختن برنامه‌های رادیویی را در سه سطح محتوا، شکل و تکنیک فرامی‌گیرند و می‌آموزند که چگونه به برنامه‌های خود ساختار دهند.

این دوره برای کسانی قابل استفاده خواهد بود که مقدمات بیان، اجرا و تلفیق‌ عناصر صوتی را می‌دانند و قصدشان گسترش مهارت‌های اولیه است. در هر جلسه، ایده‌ای خام برای تولید یک پادکست ارائه می‌شود تا دانشجویان آن را با استفاده از امکانات و ابتکارات خود بپرورانند. کارهای دانشجویان در کلاس‌ پخش می‌شود و آموزش از طریق فیدبک و نظر جمعی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم جریان خواهد داشت.

استاد: مهیندخت مصباح
این دوره از تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۳۹۲ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۳) آغاز و در سه ترم متوالی تا تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ (۶ ژوئن ۲۰۱۴) ادامه داشت.۲