دوره های مقدماتی و میانه ی زمانه
رادیو زمانه دوره هایی برای آموزش همگانی روزنامه نگاری تدارک دیده است.
در دوره مقدماتی و میانه، تمامی درسها و آزمون ها از راه ایمیل فرستاده میشوند. همه درس های این دورهها خود آموز، رایگان و برای همگان است. این دوره ها در چارچوب یک ساختار آموزشی آنلاین با امنیت بسیار بالا و به زبان فارسی برگزار میشوند.
دوره هایی که شرح آنها در زیر میآید، برای آن طراحی شده اند تا شرکت کنندگان در آنها مهارت های پایه ای لازم به عنوان شهروند-خبرنگار را به دست آورند.
دوره میانه دارای یک پیش شرط است. برای شرکت در دوره ی میانه، باید تمامی درس های دوره های مقدماتی را با موفقیت به پایان رسانید.

برای آموزش پیشرفته ی زمانه اینجا را کلیک کنید!

دوره ها:

روزنامه نگاری  پایه
مبانی روزنامه نگاری آنلاین  پایه
امنیت آنلاین پایه
کاربرد بهتر اینترنت پایه
تهیه گزارش با تلفن همراه پایه
نظارت بر ارائه خدمات دولتی  پایه
مستندسازی مدارک نقض حقوق بشر پایه
نظارت شهروندی بر انتخابات پایه
گزارشگری چند رسانه ای  میانه